La Federació Europea de Periodistes (FEP) s’afegeix al Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) per llançar una nova crida als mitjans de comunicació, tant públics com privats, a respectar plenament la deontologia professional en el marc del seguiment informatiu dels esdeveniments a Catalunya.

La FEP i l’SPC recorden que l’imperatiu professional de respecte de la veritat preval sobre les línies editorials i els posicionaments polítics. El Codi de Principis de la Federació Internacional de Periodistes (FIP) sobre la Conducta dels Periodistes afirma clarament, en el seu primer article: «Respectar la veritat i el dret que el públic té de conèixer-la és el deure primordial del periodista». Els ciutadans tenen dret a una informació veraç, de qualitat i pluralista.

«El dret d’accés a la informació és un dret fonamental garantit per la Convenció Europea dels Drets de l’Home», recorda el secretari general de la FEP, Ricardo Gutiérrez. «Només una informació pluralista i honesta permet de garantir aquest dret a la informació».

La FEP i l’SPC comparteixen la convicció que és del tot legítim per als mitjans de comunicació o un periodista, d’expressar les seves opinions i d’inscriure’s a una línia editorial particular, però que per a això «no s’ha de mentir, ni manipular els fets o deformar la realitat.» Les dues organitzacions recorden d’altra banda que els mitjans de comunicació públics tenen la responsabilitat específica de respectar el pluralisme de les idees i de ser al servei de la ciutadania i no al servei dels governs de torn.

La FEP i l’SPC demanen als periodistes que s’enfrontin a les pressions polítiques o empresarials que puguin patir i que les denunciïn a les seves organitzacions representatives.

La FEP i l’SPC demanen, d’altra banda, a la Unió Europea (UE) que faci una crida a les autoritats públiques espanyoles i catalanes a comprometre un real diàleg polític, i d’evitar qualsevol tipus de violència contra els professionals.

De retorn d’una missió a Barcelona, dimecres i dijous, Ricardo Gutiérrez, on ha tingut l’oportunitat de debatre de la situació amb diversos sindicalistes, periodistes i representants de la societat civil, es declara inquiet per l’escalada de provocacions polítiques, d’una i altra part, i del seu impacte sobre els mitjans de comunicació: «Una guerra de la informació fa mal a Madrid i a Barcelona. La situació permet recordar la manipulació de la informació als mitjans de comunicació russos i ucraïnesos, durant el període més àlgid de la crisi ucraïnesa. Estic molt sorprès per la falta de transparència total de les autoritats catalanes sobre les víctimes de la repressió policial del referèndum, de la mateixa manera que per la cobertura complaent per part de certs mitjans de comunicació de la inacceptable detenció de dos dirigents independentistes per la suposada «sedició». Els periodistes no són de cap manera soldats de la informació! Saludem tots el companys i totes les companyes que mantenen el rumb deontològic en aquest context de manipulació i de polarització extrema».