La revista tarragonina +Actual ha entrevistat Ramon Espuny amb motiu del 20è aniversari del Sindicat de Periodistes de Catalunya. El president de l’SPC fa balanç d’aquestes dues dècades de treball i aborda els principals problemes que afronta la professió periodística.

A l’entrevista, Espuny indica que “el sindicalisme és el contrapès democràtic del poder de les empreses i les direccions” i afirma que “no hi ha gaire democràcia dins de les empreses, i estem lluny de fórmules més participatives com la cogestió”.

El tancament de mitjans, la presentació d’ERO i l’acomiadament massiu a les redaccions han estat les situacions més complicades en les qual ha participat l’SPC a favor dels treballadors, segons indica el president del sindicat. També afirma que el sindicalisme s’ha d’adaptar a les noves realitats laborals i tecnològiques.

Presenta com a reptes de futur “la defensa dels llocs de treball i dels convenis, dels col•laboradors a la peça i dels fotoperiodistes, defensa del lliure exercici de la professió. Portar al Parlament la Llei del Dret a la Informació en base a l’article 52 de l’Estatut, que obliga el poder polític a garantir el dret a la informació de la ciutadania. Incorporar-hi també el dret a la Comunicació per part d’aquesta mateixa ciutadania, i suport als mitjans del tercer sector, que són una alternativa als mitjans comercials i als institucionals”.

Finalment, el president de l’SPC diu que la lluita contra la precarietat laboral s’ha de fer amb bons convenis i legislacions, “reclamant a l’administració l’atenció cap a un sector que és garantia del dret a la informació”.