IV Congrés del sindicat
IV Congrés del sindicat de periodistes de Catalunya

CJ-ivcongres.pdf