Informe sobre la situació dels periodistes a Girona (1999)