I Jornades de Periodistes de Mitjans de la Immigració – Conclusions
I Jornades de Periodistes de Mitjans de la Immigració – Conclusions
(Català)

CJ_Conclusions_jornades.pdf