Davant l’aprovació per les autoritats sanitàries de diverses vacunes contra la COVID-19, a les quals en seguiran altres, la Federació Internacional de Periodistes (FIP) –a la qual pertany la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)– ha elaborat unes directrius perquè els i les periodistes informin de manera correcta a la ciutadania. Aquestes recomanacions tenen l’objectiu d’ajudar als i a les periodistes d’arreu del món, que han hagut d’informar sobre un afer complex i en constant evolució, la majoria sense experiència en temes científics. Al mateix temps pretén contribuir a tallar l’onada de desinformació i sensacionalisme sobre les vacunes, un fet que s’ha convertit en una autèntica amenaça per a la salut pública.

Perquè els mitjans de comunicació ofereixin la informació més correcta sobre les vacunes, la FIP recomana als i les periodistes:
• Accedir a fonts oficials i fiables. Recomana consultar a l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Agència Europea de Medicaments i el Center for Health Journalism, entre altres. També seguir els criteris de la Carta Êtica de la FIP.
• Consultar els experts. Per informar bé cal conèixer les vacunes, la seva eficàcia, immunitat que produeixen, possibles efectes secundaris…
• Explicar el vocabulari científic. Cal utilitzar un llenguatge clar, perquè tot el públic comprengui la informació, al que ajudarà el glossari de vocabulari de l’OMS.
• Anar del global al local. Per informar cal comprendre i explicar el procés global de vacunació, però també cal fer-ho des d’una perspectiva local.
• Evitar el sensacionalisme. Informar veraçment sobre els possibles efectes secundaris de la vacuna, sense sensacionalisme i sense alarmar.
• Educar sobre la importància de les vacunes. Els i les periodistes han de combatre la desinformació sobre les vacunes, informant amb fets i dades sobre la seva eficàcia i la importància que han tingut per acabar amb altres pandèmies.
• Col·laboració entre periodistes. La FIP recomana en aquest tema col·laborar amb altres periodistes i mitjans i aprendre dels altres, perquè la competència i la lluita per publicar amb tota rapidesa les notícies d’última hora contribuirà a la desinformació i a oferir una cobertura inexacta i sensacionalista.

La FIP recomana més d’una vintena de fonts fiables que poden consultar els i les periodistes per a informar-se sobre les vacunes i els seus efectes, tant d’Espanya com d’altres països, que es poden consultar en aquest enllaç