Els contactes i negociacions mantinguts en les últimes dues setmanes per intentar arribar a un acord que evités l’arbitratge sobre la rebaixa salarial a El Periódico van acabar, divendres passat, de forma brusca quan l’empresa va decidir abandonar la taula de negociació. La setmana passada una delegació del comitè Intercentres es va reunir amb el Conseller Delegat de Grup Zeta, Agustín Cordón, i amb el Director General, Conrado Carnal, en un intent de restablir les relacions laborals entre empresa i treballadors i tractar així de traçar les línies generals que permetessin arribar a un acord sense esperar el laude arbitral.

Malgrat les bones paraules de la reunió i de l’oferiment per part de l’empresa d’intentar desbloquejar la situació si es garantia el manteniment del cost salarial, la representació de l’empresa no ha estat capaç d’oferir una proposta sòlida i amb els compromisos mínims perquè la plantilla pogués plantejar-se acceptar un nou escenari de sacrificis.

El comitè va fer una proposta que condicionava el nou esforç econòmic de la plantilla al fet que hi hagués garanties reals d’estabilitat en l’ocupació i que aquest esforç fos compartit de forma clara tant per la propietat com pel personal de fora de conveni. El comitè considera irrenunciable el pagament del mes de juny sense rebaixa perquè no hi ha cap acord sobre aquest mes i el futur acord hauria estat a partir de l’1 de juliol.

L’empresa pretenia que el comitè acceptés un acord sense garanties respecte al personal de fora de conveni i amb un menor esforç per part del propietari.

Pel que fa al tema més preocupant, l’estabilitat laboral, l’empresa solament oferia mecanismes per suavitzar l’impacte en cas d’acomiadaments col·lectius però no per a les extincions de contractes individuals. Aquesta negativa fa sospitar que l’empresa podria estar planejant una reestructuració amb acomiadaments individuals per no sobrepassar el límit legal que l’obligaria a presentar un ERO (10% de plantilla cada trimestre). D’aquesta manera la plantilla quedaria desprotegida perquè el pacte mai arribaria a activar-se. D’altra banda s’ha intentat tancar un escenari en qual les indemnitzacions, en cas de mesures que afectessin l’ocupació, quedessin ja fixades i en aquest sentit les posicions no estaven molt allunyades.

En els propers dies convocarem una assemblea en la qual facilitarem més detalls de la situació exposada i comentarem les novetats que s’hagin pogut produir.

Com a reflexió, lamentem que davant la primera situació de proximitat real d’un possible preacord que hauria de ser aprovat o no per l’assemblea, l’empresa hagi decidit abandonar la negociació i impedir així pràcticament qualsevol opció a evitar el laude arbitral que com a màxim, haurà de resoldre’s dimarts que ve dia 20 de juny.

En qualsevol cas, el comitè segueix en disposició d’intentar trobar una solució pactada abans del dimarts i, de no trobar-la, confia en l’objectivitat de l’àrbitre designat per a la resolució de l’expedient de despenjament del conveni.

16 de juny de 2017