Els sindicats i la patronal han firmat la renovació del Conveni estatal de Premsa no Diària que segueix sense fer cap esment sobre col.laboradors però que introdueix per primer cop clàusules referents als estudiants en pràctiques, limitant la jornada i els horaris.