Les eleccions sindicals a BTV han suposat l’entrada per primera cop de l’SPC a la representació laboral. Els comicis van atorgar dos delegats de personal de l’SPC i tres de CCOO.