Manifest del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) presentat a les diferents candidatures amb vistes a les eleccions del 27 de setembre de 2015