Esborrany del projecte de la Llei d’Estatut de Garantia del Dret a la Informació de la ciutadania, elaborat per l’SPC