Enquesta feta per l’SPC entre l’afiliació que treballa en gabinets de comunicació, tant públics, com privats o en entitats del tercer sector. Presentat públicament l’octubre de 2010