L’Assemblea de TV3, convocada pel comitè d’empresa i el consell professional i celebrada ahir dimecres 15 de març, aprova unànimement el Manifest TV3, Plural i per a tothom i reclama la dimissió del Consell de la Corporació, i que s’avanci en la reforma de la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). A TV3 s’ha rebut amb una assemblea de treballadors el nou director de l’emissora, Vicent Sanchis, que va ser nomenat dilluns sobtadament pel Consell de Govern de la Corporació, després de forçar Jaume Peral a dimitir de manera fulminant. El Consell havia avalat la designació feta des d’un partit polític i que està deslegitimat perquè té la meitat dels seus membres caducats i no té president des de fa un any. Per tot això s’ha reclamat el canvi de Consell de Govern mentre no es faci una llei nova, tal com va acordar una moció del Ple del Parlament.

L’Assemblea ha votat unànimement el manifest TV3, Plural i per a tothom que es farà arribar al Parlament, al Govern i a la ciutadania. En les intervencions s’ha recordat que des de 1999 a TV3 i Catalunya Ràdio estem reclamant del Parlament que s’acabi amb la governamentalització i la partidització dels mitjans públics, per homologar la Corporació a estàndards democràtics europeus.

MANIFEST DE L’ASSEMBLEA DE TREBALLADORS DE TV3 PER UNA TELEVISIÓ PÚBLICA INDEPENDENT I DE QUALITAT
TV3, PLURAL I PER A TOTHOM

El sobtat nomenament a dit de l’actual director de TVC torna a posar sobre la taula el problema endèmic del control dels mitjans públics per part dels partits del govern, que mina greument la credibilitat de TVC. Els treballadors ens oposem fermament a ser un instrument propagandístic d’un partit polític i exigim que es facin d’una vegada les reformes legislatives que garanteixin al màxim la imparcialitat dels mitjans públics, la independència del govern i dels partits, i que garanteixin l’obertura dels mitjans a la pluralitat de la ciutadania.

Per tot això reclamem al Parlament i als poders públics:
• La renovació urgent del Consell de la CCMA.
Ja fa dos anys que la meitat de consellers tenen el mandat caducat i fa un any que no hi ha president del Consell. El Parlament ha d’actuar i fer la renovació immediata dels consellers que fa més anys que són a la CCMA. L’actuació avalant el nomenament dictat a corre-cuita per interessos externs a la Corporació els torna a deslegitimar per seguir al capdavant de la Corporació i assegurar el futur de TV3. Hi ha molts arguments per demanar-ne la dimissió.

• Una direcció professional
Exigim que tots els nomenaments dels directius i, principalment, dels directors de TVC, Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals es facin a partir dels mèrits professionals dels candidats i candidates i no sota criteris exclusius d’afinitat amb el govern de torn. I per això reclamem les reformes legislatives necessàries que tots els partits han subscrit, per evitar justament que passi el que acaba de succeir.

• La reforma de la llei, ara
Després de diversos intents fallits, sembla que el Parlament reprèn la reforma de les lleis de l’audiovisual. Ara, més que mai, és urgent culminar la reforma per a la desgovernamentalització de la Corporació i establir un sistema de nomenaments amb ampli consens i majories qualificades.

• Més pressupost
Diverses veus del món audiovisual reclamen millorar l’aportació pública cap a la CCMA. Ho demana el CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya), les associacions de productores, directors, actors, guionistes, així com els comitès d’empresa. Fins ara, la direcció de TVC també reclamava més bon finançament. Cal un pressupost adequat i suficient per continuar sent el motor de l’audiovisual de Catalunya.

• Un Contracte programa per als reptes de futur
La llei diu que la CCMA acordarà amb el govern el contracte programa plurianual en què s’establiran els objectius estratègics i el finançament necessari. Des del 2009 no hi ha contracte programa per afrontar els reptes de futur, els canvis tecnològics, la recuperació d’audiències i públics i el posicionament en les noves formes de consum audiovisual. No hi ha excuses, s’han de concretar i definir les estratègies en un nou contracte programa que hauria de donar a la Corporació l’estabilitat necessària per als pròxims anys.

• Més producció
Cal recuperar la contractació per als pics de feina i disposar de la plantilla i el pressupost necessaris perquè s’activi del tot la maquinària de producció interna, de manera que els platós i les unitats mòbils estiguin a ple rendiment i ens posem a renovar les graelles de programació i a fer més continguts nous i millors per atraure els nous públics.

TVC és la principal empresa del sector audiovisual català i ho hem de continuar sent. Ja n’hi ha prou de jugar amb la credibilitat dels mitjans públics i posar en risc el futur de la Corporació per interessos partidistes.

Sant Joan Despí, 15 de març de 2017