La Unió de Professionals de la Comunicació de Canàries (UPCC) proposa que s’exigeixi per llei que els càrrecs directius de l’ens públic Radiotelevisió Canària tinguin una formació mínima per poder ocupar aquest lloc i que estigui relacionada amb els àmbits de la comunicació o la gestió. Aquesta organització sindical considera que si avui dia per treballar a la Televisió Canària s’ha d’acreditar una titulació específica per a cada lloc de treball, s’hauria de fer el mateix amb les persones que assumiran la direcció de l’organisme, la solvència professional del qual hauria d’estar més que demostrada. No sembla molt lògic que la formació acadèmica i professional acabi sent una exigència per poder treballar a la Televisió Canària però no per dirigir-la.

Per a la UPCC, ara que els partits polítics s’han adonat, per fi, que és necessari canviar la legislació sobre els mitjans de comunicació públics que es paguen entre tots els canaris, com també el fet que el director general de l’ens públic hauria de ser nomenat pel Parlament i no pel Govern, seria una bona oportunitat per establir aquest nou requisit. De qualsevol manera, aquest sindicat també considera que la reforma dels mitjans de comunicació públics a Canàries hauria de ser real i molt més profunda que aquest simple aspecte. Així mateix, sobre la posada en marxa de la Ràdio Canària, la UPCC creu que seria un moment magnífic per dotar aquest mitjà de comunicació dels millors professionals, que haurien de ser seleccionats a través de la convocatòria d’unes oposicions per a totes les categories laborals necessàries i amb les garanties establertes en aquest tipus de procediments. D’aquesta manera, la futura ràdio pública canària no només disposaria d’una plantilla professional, sinó que també seria una declaració de neutralitat i imparcialitat molt necessària per a guanyar-se una major credibilitat davant la societat canària.

Els professionals de la comunicació de Canàries volen recordar als dirigents polítics de l’arxipèlag que l’actual model de gestió de la radiotelevisió canària no ha funcionat ni en termes d’audiència, seguiment i reconeixement per part de la ciutadania, ni tampoc ha sabut dotar aquests mitjans de la necessària neutralitat i pluralisme. A més, aquest model de gestió del que hauria de ser un servei públic està provocant una situació laboral molt complicada i en moltes ocasions precària dels treballadors de les productores audiovisuals privades que assorteixen la graella de programes de la Televisió Canària. Per a la UPCC és inacceptable que des de l’ens públic no s’exigeixin els mínims controls a algunes empreses que vulneren, diàriament, els drets laborals i professionals dels seus treballadors a canvi de salaris de misèria.