Els degans de les facultats de comunicació de Catalunya han fet públic un pronunciament sobre la reforma de les lleis de la CCMA i del CAC, destacant el paper “clau” que juguen els mitjans públics de comunicació. Consideren que la reforma d’aquestes lleis pot tenir “efectes molt negatius” per a un model centrat “en el caràcter públic i cívic de la ràdio i la televisió a Catalunya” i es mostren preocupats pels efectes que “sobre la qualitat dels serveis i del mateix model” pot tenir la supressió de la publicitat.

Aquest és el document que han fet públic:

Davant l’aprovació dimecres 15 de febrer de 2012, de la reforma de les lleis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), els degans i autoritats acadèmiques de les Facultats de Comunicació i de les Facultats que imparteixen graus de Comunicació de Catalunya declarem:

• Els mitjans públics de comunicació, tant nacionals com locals, tenen un paper clau en la nostra societat, en la nostra democràcia i són un instrument essencial per enfortir el nostre model audiovisual en un moment molt important en la història del nostre país pel que fa a la llengua, la cultura, la indústria i el projecte de país.

• Per aquest motiu, reestructurar radicalment aquests mitjans públics de comunicació pot implicar uns efectes molt negatius per al futur d’aquest model d’èxit, centrat en el caràcter públic i cívic de la ràdio i la televisió a Catalunya.

• Subratllem que, pel que fa a aquests mitjans públics de comunicació, Catalunya és una realitat diferent dins el context de l’Estat espanyol, ja que el Parlament català ha anat establint marcs legislatius en l’entorn comunicatiu que han assegurat uns estàndards europeus de qualitat, professionalitat i pluralisme, impulsor indispensable de la indústria audiovisual del país.

• Mostrem la nostra preocupació per les modificacions legislatives aprovades al Parlament de Catalunya perquè poden tenir un efecte negatiu en el nostre model de mitjans públics.

• Ja havíem advertit els degans de facultats de Comunicació de Catalunya que vam comparèixer el 23 de novembre passat al Parlament de la necessitat d’un ampli acord i de la necessitat, al voltant de la governança dels ens, que les modificacions comptessin amb un ampli consens que, finalment, no s’ha produït.

• En tot cas, en el context d’aquestes modificacions, volem demanar que l’elecció dels representants en els organismes de la CCMA i el CAC respongui als criteris d’independència i professionalitat i que no s’utilitzi la majoria parlamentària simple per dur a terme l’elecció de representants guiada prioritàriament per criteris d’afinitat política.

• Així mateix, en el nostre context actual de crisi econòmica, mostrem la nostra preocupació per la supressió en els mitjans públics dels ingressos per publicitat per l’efecte que pot tenir sobre la qualitat dels serveis i del mateix model.

Autoritats acadèmiques que subscriuen el manifest:

Albert Batalla Flores, Degà Facultat de Formació del Professorat – Universitat de Barcelona
Joan J. Busqueta Riu, Degà de la Facultat de Lletres (CAV) – Universitat de Lleida
Antonio Soy, Degà Facultat d’Empresa i Comunicació – Universitat de Vic
Jordi Farré, Cap de Departament d’Estudis de Comunicació de la URV
Lluís Pastor, Director Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC
Joan Ferrer Costa, Degà de la Facultat de Lletres – Universitat de Girona
F. Xavier Ruiz Collantes, Degà de la Facultat de Comunicació – UPF
Josep M. Carbonell Abelló, Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació – URL
Josep M. Català Domènech, Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació – UAB