Anàlisi de la situació de la professió per a l’Assemblea de Periodistes de Catalunya del 7 de juny