En el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) manifesta el rebuig a tota acció de violència i discriminació exercida contra les dones en general i contra les companyes periodistes i comunicadores en particular.

La FeSP se suma a tots els col·lectius i els moviments que lluiten per l’eradicació de la major xacra social, les violències i l’assassinat de dones, una pandèmia global, com manifesta Nacions Unides, que suposa que el 70% de les dones pateixen algun tipus de violència al llarg de la seva vida.

Aquest 25 de novembre, la FeSP posa el focus en la violència masclista que s’infligeix a les companyes periodistes i comunicadores la intimidació, l’assetjament sexual i laboral i el maltractament psicològic. La violència dels contractes precaris, de les contractacions sense contractes, la violència salarial i professional que suposa el sostre de vidre en la promoció i la invisibilitat de les treballadores dels mitjans.

Davant de totes aquestes violacions dels drets humans, drets de les dones, la FeSP recorda la responsabilitat que tenen les empreses de comunicació, els comitès d’empresa i les seccions sindicals de posar els mitjans necessaris per eradicar aquestes situacions. També les administracions públiques han de posar el màxim zel en prevenir i sancionar tota conducta impròpia i contrària a la legislació vigent.

Els mitjans de comunicació són canals de difusió de màxima importància a l’hora de representar societats no sexistes i igualitàries i, per això, és necessària l’observança constant dels productes que generem per informar la ciutadania.

Per a això és necessària la vigilància constant per part dels consells de redacció, comissions d’igualtat i tots els i les periodistes i comunicadors i la pròpia empresa, per informar i comunicar amb models igualitaris i amb una atenció tant en el macro com en els micro masclismes que es colen entre línies.

Recordant les companyes de tot el món que han estat assassinades o agredides en l’exercici de la seva tasca periodística, animem a no abaixar la guàrdia i a mostrar el nostre compromís amb la bona manera de fer en les informacions i programes. El nostre treball és important en la lluita per l’eradicació de les violències i l’apoderament de les dones.

#25N
#NiUnaPeriodistaMenos

24 de novembre de 2016