Conveni 1998 – 1999 i taules de 1998 i 1999.
Conveni col.lectiu de Televisió de Catalunya, TV3, de 1998 i 1999 amb taules de 1998 i 1999.