Cada any, en la temporada de rendes, l’SPC ofereix un servei de confecció de la declaració abreujada i simplificada al mateix sindicat. El preu per a la declaració és de 20,- €. Si us cal s’envia també a cada afiliat certificat de les quotes sindicals pagades durant l’any ja que aquestes desgraven en la seva totalitat. Per a rendes ordinàries tenim contacte amb una gestoria que factura 50,- €.