Sentència del Jutjat del Social núm. 1 de Sòria que condemna Editora de Prensa Soriana S.L., editora del diari Heraldo de Soria, a abonar a una treballadora que havia estat acomiadada les hores extres realitzades.