Conveni 1997 amb taula.
Conveni col.lectiu de Regió7 de 1997 amb taula.