Es durà a terme el dijous 7 a les 12 hores a la plaça Jacinto Benavente de Madrid

Sota el lema En defensa de la RTV pública el 7 de febrer es durà a terme a Madrid una manifestació ciutadana liderada pels treballadors de les empreses de ràdio i televisió públiques de tot l’Estat. En finalitzar, es llegirà el Manifest en Defensa de la RTV pública que subscriuen les entitats convocants: CCO, UGT, CGT i FeSP.

La concentració està convocada a les 12 hores a la Plaça Jacinto Benavente d’on partirà en manifestació fins a la Puerta del Sol, on espera arribar sobre les 13.30 i on es llegirà l’esmentat manifest.

El recorregut és el mateix que cada dijous fan els treballadors de Telemadrid i s’espera l’assistència de delegacions de diferents ràdios i televisions autonòmiques.

El manifest

NO al desmantellament de la ràdio televisió pública
NO als acomiadaments a Telemadrid i Canal 9
Per una ràdio televisió pública estatal i autonòmica de qualitat

Madrid, 7 febrer 2013
Des de fa mesos assistim a decisions del Govern, tant central com autonòmics, que tenen com a objectiu la liquidació de serveis públics essencials per a la societat. Així succeeix amb la privatització de la sanitat o l’educació i, en aquests moments, amb les Ràdio Televisions Públiques, afavorida pel canvi legislatiu de l’actual govern, que va suposar la modificació de la Llei general de la comunicació audiovisual, obrint les portes a la gestió privada.

Són clars exemples d’aquest extermini dels mitjans de comunicació públics l’expedient de regulació d’ocupació a la RTVV (Canal 9, Ràdio 9 i l’ens públic) en què, sense arribar a cap acord amb els/les treballadors/es, la Generalitat Valenciana ha començat a acomiadar 1.198 treballadors / es, d’un total de 1.600, i el que s’ha plantejat a RTVM (Telemadrid, Onda Madrid i l’ens públic) amb el qual la Comunitat de Madrid destruirà 829 llocs de treball d’una plantilla de 1.170. Fa molt pocs dies, la majoria dels treballadors/es afectats/es han rebut cartes d’acomiadament i han estat expulsats/es de les instal•lacions de Telemadrid. Aquests són els casos més flagrants de com la mala gestió de directius corruptes desbarata els projectes de molts professionals que han desenvolupat productes informatius, culturals i d’entreteniment d’alta qualitat.

Aquestes brutals agressions, juntament amb les retallades pressupostàries que s’estan produint a totes les cadenes autonòmiques o la mateixa RTVE, són el tret de sortida per acabar amb un servei que considerem essencial i imprescindible en termes de rendibilitat social i independència informativa.

El servei públic estatal i autonòmic de radiotelevisió i serveis interactius són crucials per salvaguardar la diversitat i la identitat cultural i lingüística, el pluralisme, la cohesió social, la promoció de les llibertats fonamentals i el propi funcionament de la democràcia.

L’actual escenari de crisi econòmica no ha de servir de justificació per lliurar a grups polítics i empresarials privats un servei públic de gran valor social, ja que si aquest servei fonamental es privatitza, es posarà en risc el dret de la ciutadania a una informació pública, veraç i de qualitat, recollit en la Constitució Espanyola i es perdrà la custòdia del fons i arxiu audiovisual estatal i autonòmic.

S’ha demostrat, a més, que el model de privatització i concessió a empreses privades de les televisions públiques autonòmiques, posat en marxa a Múrcia, Canàries, Aragó o Castella i Lleó, i ja aplicada en origen a IB3 i la RTV canària, no és viable social ni econòmicament. No només no ha garantit una televisió de qualitat, sinó que tampoc ha reduït costos. Immerses en processos d’acomiadament col•lectiu (com és el cas de RTVCyL) i fins i tot de tancament (la televisió murciana ha deixat d’emetre temporalment), tot i la precarietat laboral de les seves plantilles, no han proporcionat el servei públic de radiotelevisió pagat a través dels pressupostos generals de les seves respectives comunitats autònomes. Ha servit només per incrementar i aprofundir les xarxes de corrupció teixides al voltant de la radiotelevisió i a diversos governs autonòmics.

Un altre model de televisió pública és possible. Un model en el qual es racionalitzi la despesa donant prioritat al servei públic i al manteniment de l’ocupació, en el qual la informació veraç i de qualitat substitueixi a la manipulació partidista i on els interessos de la ciutadania estiguin per sobre dels lobbies empresarials i grups polítics. En aquest sentit, rebutgem expressament els informes de viabilitat encarregats a grans consultores, com Price-Waterhouse, Deloitte, Cuatrecasas o KPMG, ja que no tenen neutralitat i transparència per emetre valoracions sobre el funcionament d’empreses públiques que desconeixen, i actuen sota la pressió de altres clients lligats als interessos de la ràdio televisió privada.

Per tot això, els sotasignats exigim la retirada dels Expedients de Regulació d’Ocupació i el cessament dels acomiadaments a RTVM i RTVV, així com la retirada de les mesures de retallada i precarització de les condicions laborals dels treballadors dels mitjans de comunicació públics. Igualment reclamem que es garanteixi la viabilitat d’aquests i els seus principis fundacionals, negociant plans alternatius basats en la reducció de costos per mitjà de la producció pròpia interna i la internalització de serveis; controlant la despesa i limitant el nombre i les retribucions dels equips directius , amb un finançament estable, a través del contracte-programa o altres fórmules, que permetin la continuïtat i sostenibilitat del servei públic de comunicació.

Així mateix, expressem la nostra voluntat de defensar l’existència d’una radiotelevisió pública que:
Disposi d’una oferta audiovisual diversa, gratuïta i de qualitat, que proporcioni una informació veraç i independent, que respecti el pluralisme de la societat i de les diverses llengües, garantint l’accés universal a la cultura, l’entreteniment i les possibilitats que obre la societat de la informació i el coneixement en el nou entorn digital.

Sense informació no hi ha democràcia