«Aquest 8 de març, les treballadores del sector de la informació i la comunicació exigim l’erradicació de TOTES les violències masclistes i un compromís ferm en la prevenció i en la protecció de les víctimes, així com en un tractament informatiu rigorós. Reclamem la superació de la bretxa salarial que persisteix en el sector a causa, sobretot, de la segregació horitzontal i vertical que ens afecta a les dones». Aquest és el primer paràgraf del manifest que la Comissió 8 de març del sector de la Informació i la Comunicació de Catalunya ha fet públic amb vistes a la vaga feminista del pròxim 8 de març.

En aquest manifest les dones del sector de la informació i la comunicació exigeixen de les direccions editorials i executives dels mitjans «un compromís per implementar mesures de prevenció de les violències masclistes als equips professionals dels diversos mitjans, que garanteixin entorns de violència zero i de protecció a les víctimes». També reclamen «el compliment en totes les redaccions de tots els mitjans de comunicació de les recomanacions del tractament informatiu de les violències masclistes, per superar la revictimització i l’assetjament sexual de segon ordre». Un tercer punt que plantegen és «la responsabilitat a les direccions editorials i d’opinió en la publicació d’articles perquè deixin d’emetre opinions masclistes i estereotipades que només justifiquen més violències vers les dones».

Altres qüestions que es reivindiquen són «la formació en perspectiva de gènere i de la diversitat a totes les plantilles de les empreses per aconseguir una millora substancial en el tractament informatiu de tots els àmbits» i «la superació real de la bretxa salarial i penalització a les empreses que no compleixin: mateixa feina, igual salari».

En aquest 8 de març de vaga feminista, conclou la declaració, «demanem a les empreses que donin a les entitats que treballen contra la violència masclista tots els diners que avui han deixat de percebre les persones que han fet vaga. Demanem també a tots els companys i companyes que han estat cobrint els serveis mínims en els mitjans de comunicació públics que donin la quantitat del salari del dia d’avui a aquestes entitats per no provocar un greuge a les persones que sí que hem fet vaga».