Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
11/2007, d’11 d’octubre