El president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Perfecto Alonso, es queixa en una entrevista publicada a El diari del treball que la llei no faciliti més que els treballadors puguin comprar una empresa en crisi per convertir-la en cooperativa. Alonso afirma que «hi ha una preocupació legislativa per part del govern (i aquí incloc el PP i el PSOE) per impedir, a través de la llei concursal, que les cooperatives es puguin crear a partir de la compra per part dels treballadors afectats de les eines de treball de les empreses en crisi».

El dirigent cooperativista afegeix que «aquesta circumstància és el que fa que en moments de crisi la constitució de cooperatives hagi estat la mateixa que hi havia en època de no crisi. Aquesta seria una bona mesura legislativa si hi hagués voluntat de potenciar la continuïtat de les empreses en crisi que els seus treballadors volen mantenir. La llei concursal impedeix de manera expressa que els treballadors puguin continuar fent la seva activitat, a través de no permetre capitalitzar ni prioritzar els seus deutes socials respecte a qualsevol deute creditici ordinari.» Alonso reclama que tots els partits de l’arc parlamentari haurien de fer aquesta reflexió de consciència respecte a quina era la finalitat de la llei concursal, si la de crear ocupació o la d’impedir que empreses en crisi es liquidin a través de donar més protagonisme a la iniciativa social, que poden exercir els treballadors continuant la seva activitat laboral.»