La Federació Internacional de Periodistes (FIP) i la Federació Europea de Periodistes (FEP) han impulsat campanyes per a la mobilització de les dones periodistes amb motiu del 8 de març i per denunciar la seva situació en els mitjans i la manca de perspectiva de gènere en els continguts informatius. En el cas de la FIP, promouen la iniciativa Les dones al capdavant del periodisme, en la qual recorden que «Els Estats Membres de les Nacions Unides van reconèixer en la Plataforma d’Acció de Beijing de 1995 el paper important que exerceixen els mitjans de comunicació en com la societat percep el paper de la dona al món. No obstant això, alguns estudis recents han demostrat els escassos progressos realitzats fins al moment i com els mitjans usen constantment estereotips de gènere».

La FIP destaca que «la igualtat de gènere “SÍ QUE ÉS” un assumpte dels sindicats. Definir el paper que exerceixen les nostres companyes de treball en els mitjans de comunicació i en les nostres organitzacions ha de ser una part essencial del debat sobre el futur del periodisme. Per la FIP i els seus afiliats, la campanya pel 8 de març és una oportunitat per mostrar com les dones poden superar les barreres actuals i aconseguir les metes que es proposin, ja sigui en els mitjans o en els sindicats».

Segons dades aportades per la FIP, el 68% de les persones graduades en alguna de les especialitats del periodisme als països de la Unió Europea són dones. En canvi només ocupen el 40% dels llocs de treball en plantilla. Una altra dada és que als països de la Unió Europea, els homes ocupen el 84% dels càrrecs executius als mitjans de comunicació mentre que les dones només representen el 16% restant.

Per la seva banda, la FEP, conjuntament amb altres institucions, ha posat en marxa una plataforma en línia «per canviar els continguts ‘pàl·lid’ i masculí dels mitjans de comunicació». Es tracta del projecte Advancing Gender and Equality in Media Industries (AGEMI), en el qual hi participen amb la FEP, les universitats de Newcastle, Pàdua i Gotemburg, i la Conferència Permanent dels Operadors Audiovisuals Mediterranis (COPEAM).

Tal com explica la FEP a la seva pàgina web, en una crònica que podeu consultar en català en aquest enllaç, la plataforma proporciona un banc de recursos de més de 100 de les millors pràctiques sobre equitat de gènere als mitjans de comunicació i recursos d’aprenentatge gratuït per donar suport als formadors de periodistes i als educadors en els seus plans d’estudi. El mateix projecte també inclou una escola d’estiu i pràctiques per a 30 estudiants de tota la UE.