En una reunió que es va mantenir dijous 25 de febrer la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos i a proposta dels representants dels dos sindicats majoritaris es va decidir extendre l’aplicació del conveni de “El Norte de Castilla” al sector de la Premsa i Agències Informatives davant de la recent derogació de l’Ordenança Laboral i la negativa reiterada de l’Asociación de Diarios de España (AEDE) a intervenir com a interlocutor patronal a la negociació d’un Conveni Marc del sector. A partir d’aquest moment, tots els diaris i agències d’informació que després de la derogació de l’Ordenança Laboral no disposin de conveni col.lectiu poden acollir-se a les condicions contractuals que es concreten en aquest conveni.
Aquesta decisió ha estat qualificada de gran transcendència després dels nombrosos intents per part dels sindicats per constituir una Mesa Sectorial que iniciés la negociació d’un Conveni Marc entorn de les condicions laborals i professionals bàsiques dels treballadors del sector. No obstant també es creu que aquesta decisió no ha de substituir la necessària negociació entre els sindicats i els representants patronals en el sector de la Premsa Diària i Agències Informatives. També es vol recordar que el conveni de “El Norte de Castilla” era vigent fins el 31 de desembre de 1998, i que està pendent de l’oportuna revisió salarial (que s’està negociant actualment) per tornar a tenir validesa com a norma contractual.