VI Congrés de l’SPC. Informe Resultats enquestes 21-04