Declaració promoguda per diverses organitzacions internacionals de periodistes en defensa de Julian Assange