Informe sobre l’enquesta a les dones periodistes de Catalunya sobre la conciliació de la vida laboral i familiar, realitzada per la secretaria de la Dona de l’SPC el desembre del 2003