Conveni de Nou Diari de Reus, amb taula de 1996.
Conveni col.lectiu de Nou Diari de Reus 2002 – 2004, amb taula 1996.