Conveni 1996 – 1998 amb taula salarial 1997.
Conveni col.lectiu del Diari Sport de 1996 a 1998 amb taula salarial 1997.