Document dels treballadors/es del Departament Comercial TVC on expliquen les raons per les quals es vol privatitzar la gestió comercial de TVC