Manifest assemblea treballadors de TVC contra la reforma de la Llei de la CCMA. En el document s’assegura que la nova normativa posa en qüestió el model de servei públic de qualitat i la seva independència.