Comparativa entre la situació del periodista a la peça a Europa

EI_Comparativa_periodistes_a_la_pec-a.pdf