Fil Directe núm. 70. Publicació electrònica de l’SPC. Febrer 2008