I Jornades de Periodistes de Mitjans de la Immigració – Programa
I Jornades de Periodistes de Mitjans de la Immigració (Barcelona, 14-15 de novembre de 2008)
Programa