Fil Directe en línia núm 77. Publicació electrònica de l’SPC Gener 2009