Fil Directe en línia núm 76. Publicació electrònica de l’SPC. Gener 2008