Fil Directe en línia núm 73. Publicació electrònica de l’SPC. Juny 2008