Criteris per a les pràctiques dels estudiants a les empreses (Octubre 2004)
Amb l’objectiu de regular les pràctiques dels estudiants de Periodisme i
Comunicació Audiovisual a premsa, ràdio, televisió, agències, gabinets i Internet, i per recuperar el seu esperit formatiu i evitar l’ocupació de llocs de treball estructurals, proposem els criteris següents: