Convenio de 2005 a 2007 sen táboas salariais dos xornais: El Ideal Gallego, Diario de Bergantiños, Diario de Ferrol, Diario de Arousa e Deporte Campeón.
Convenio Colectivo de 2005 a 2007 sen táboas salariais dos xornais: El Ideal Gallego, Diario de Bergantiños, Diario de Ferrol, Diario de Arousa e Deporte Campeón.