Declaració de Barcelona elaborat per al III Congrés del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), de l’any 1997. Els signants, encapçalats pel periodista i escriptor Manuel Vázquez Montalbán, volien expressar la seva preocupació davant d’un seguit de símptomes inquietants que afectaven els drets de la ciutadania a la informació.