Conclusions de les I Jornades de Periodistes de Mitjans per a la Immigració
Celebrades a Barcelona els dies 14 i 15 de novembre de 1008