Carta enviada pel consell d’administració del grup Zeta al comitè Intercentres de Zeta