El Sindicat de Xornalistas de Galícia (SXG) ha donat a conèixer un “pronunciament d’excepció” sobre el tractament informatiu del cas de la nena Asunta Basterra. L’SXG responsabilitza les empreses del sensacionalisme en el tractament del cas i nega la seva capacitat d’”autoregulació” de la qual presumeixen. Per al sindicat, aquest cas confirma el que des de fa anys s’adverteix, la precarietat en el periodisme implica una pitjor informació per a la societat. En el seu comunicat expressa:

“Davant del tractament groc i sensacionalista que aquests dies es va donar i s’està donant , en els mitjans de comunicació de Galícia i d’Espanya sobre el cas Assumpta Basterra l’ SXG reclama autocrítica i reflexió profunda als editors dels mitjans de comunicació i adverteix al conjunt de la societat i als representants de la ciutadania que l’actual context laboral del periodisme és camp abonat per a aquest indefensable model pseudo-informatiu en moltes més ocasions.

Si bé no és competència ni finalitat del SXG adoctrinar per la correcta deontologia en la professió periodística, existint altres entitats com el Colexio Professional de Xornalistas de Galícia, que ja s’ha pronunciat clarament, aquest sindicat sí ha d’alçar la veu davant totes aquelles pràctiques que contribueixin a enfonsar en el desprestigi social a aquesta professió i als treballadors que l’exerceixen. Existeix en la societat una visió negativa sobre el periodisme constatada per enquestes i estudis i són situacions com aquesta les que contribueixen amb força a desprestigiar la nostra professió, encara més si cap.

Correspon al SXG cridar l’atenció sobre el context laboral i empresarial que afavoreix aquestes situacions i que fa que per al treballador de la informació resulti impossible fer ús de cap “clàusula de consciència” per negar-se a fer les cobertures de casos tan sensibles com aquest des els enfocaments editorials sensacionalistes decidits pels seus caps.

Seria per això enormement injust i simplista col•locar sobre les esquenes de redactors i periodistes gràfics la responsabilitat única de la indignant i pèssima cobertura que s’està fent del cas Assumpta Basterra Porto.

El rigor ha de ser la base de l’actuació periodística, i en aquest cas s’han conculcat totes les normes deontològiques i fins i tot el sentit comú. El resultat és paradigmàtic del que des de fa anys estem dient des del SXG i tenim com a missatge per a la societat: Més precarietat en el periodisme implica una pitjor informació per a la societat.

La gran majoria dels mitjans gallecs que més cruents són en el tractament pseudo-informatiu del cas porten tres anys amb contínues retallades de les seves plantilles, presentant ERO , i rebaixant brutalment els sous dels pocs periodistes que hi queden, a més de treure de les redaccions a molts periodistes experimentats per substituir-los per altres més nous i pitjor pagats.

La reforma laboral de l’actual Govern central va contribuir notablement a aquest desmantellament de la informació de qualitat així com a fer gairebé impossible qualsevol reivindicació interna dels professionals davant els seus caps. Les pràctiques laborals d’aquestes empreses deixen a les clares una manca d’aposta per un model seriós de periodisme de qualitat , reflexiu i de servei a la societat.

En una esbojarrada competició entre mitjans s’està triant un model de sensacionalisme, periodisme groc, espectacle i total manca de rigor informatiu. És una elecció conscient dels editors i propietaris d’aquests mitjans que són els màxims responsables de tot el que es publica , del seu rigor o de la seva manca i de l’enfocament elegit que se li ofereix a la ciutadania.

Eines regulatòries com l’Estatut del Periodista Professional, reclamat des de fa anys pels sindicats de periodistes a través del Fòrum d’Organitzacions de Periodistes i rebutjat pels principals partits de l’Estat, o la creació de comissions independents de control de l’audiovisual podrien haver ajudat a evitar en gran part aquest indignant comportament dels mitjans sense responsabilitat social.

Aquesta regulació al servei de la societat va ser sistemàticament rebutjada i atacada pels propietaris dels principals grups mediàtics i diaris adduint una suposada capacitat de “autoregulació” que encara, a dia d’avui, està per demostrar i que casos com aquest revelen que no existeix.

L’SXG reclama a tots els mitjans a donar-se per al•ludits per aquest missatge, així com pels anteriors del CPXG, de la facultat de Ciències de la Comunicació de la USC , de l’Associació Clara Campoamor i, fins i tot, dels òrgans fiscal i judicial i iniciar com més aviat possible un procés d’autocrítica i revisió sobre el que s’està fent des de l’inici d’aquesta tragèdia i corregint de cara al futur.

Convé tenir present que els pares de Assumpta Basterra estan imputats, però no condemnats, i que no és un comportament admissible promoure un linxament públic existint processos policial i judicial oberts.

Així mateix, el sindicat vol recordar als treballadors de la informació la importància de tractar aquest tipus de temes amb la major sensibilitat tot i la realitat laboral en què ens trobem i a tenir en compte que de les peces on posen les seves signatures es fan responsables de què el contingut ha estat elaborat amb els deguts procediments professionals de verificació i veracitat com de l’encert en l’enfocament que proposen. No només és el seu prestigi individual el que està en joc sinó el de la professió de la qual pretenen viure.

El Sindicat de Xornalistas de Galícia manté avui, amb la mateixa força de sempre i amb tot el sentit, la intenció de seguir exigint unes condicions de treball dignes per fer un periodisme digne.”