Amb l’obertura del nou període de sessions al Congrés de Diputats, el Grup Parlamentari d’Esquerra Verda (IU-ICV) ha tornat a presentar a la mesa de la cambra les seves propostes de llei d’Estatut del Periodista Professional i de Regulació Laboral dels periodistes. Com es recordarà, al final de la legislatura anterior, el mateix grup havia presentat aquests dos projectes de llei, que van ser rebutjats per la majoria absoluta del PP i l’abstenció de CiU. Els dos projectes transcriuen gairebé totalment els termes de les propostes elaborades pel Fòrum d’Organitzacions de Periodistes, del qual l’SPC és fundador i en què participa la FeSP.

El grup parlamentari socialista també té en el seu programa les dues iniciatives legislatives per a la regulació del sector i el president, José Luis Rodríguez Zapatero, s’ha compromès amb la Federació de Sindicats de Periodistes per impulsar-les. En qualsevol cas, la formulació d’Esquerra Verda arriba en un moment oportú, ja que davant de la modificació del panorama polític i la possibilitat d’avançar en les dues regulacions, els directius d’alguns mitjans i d’alguna associació professional de periodistes han començat a moure les seves peces, com a mínim, per endarrerir el procés parlamentari d’aquestes lleis o desvirtuar el seu contingut.