Amb motiu del Dia Internacional del Dret d’Accés Universal a la Informació, que se celebra el 28 de setembre, la Coalición pro Acceso –a la qual pertany la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)– ha aprovat i difós una declaració, en la qual demana al Govern d’Espanya que reconegui l’accés a la informació com un dret fonamental i promogui una llei orgànica de transparència. Aquest dret ha d’incloure totes les autoritats públiques dels poders executiu, legislatiu i judicials, a totes les escales de l’administració pública (nacional, autonòmic i local) i a totes les entitats del Govern o controlades per ell que prestin serveis o funcions públiques. Aquesta data va ser instaurada el 2015 per la Unesco, tot i que ja se celebrava des del 2002

El dret d’accés, segons la petició de la Coalición Pro Acceso, ha d’aplicar-se a tota la informació que tinguin les entitats públiques, excepte la qual estigui exclosa per algun limiti legal de manera justificada. La declaració inclou, entre altres, les següents peticions:

• Promulgar una llei orgànica de transparència que compleixi els estàndards internacionals i no limiti el dret d’accés per a determinades informacions, i que inclogui mesures per fer compatible la protecció de les dades de caràcter personal i l’accés a la informació. A qui abusi del dret de sol·licitud d’informació, que a vegades s’al·lega com a justificació per denegar-la, se li ha d’aplicar el que es preveu en el Codi Civil.
• Eliminar el requisit d’identificació que actualment s’exigeix, perquè qualsevol persona pugui exercir aquest dret de manera senzilla aportant únicament una adreça de correu electrònic o postal per rebre la informació.
• Accés obert al contingut dels registres públics, prioritzant el Registre Mercantil.
• Publicar tota la informació sobre els fons europeus, especialment els Next Generation EU per a la recuperació després de la pandèmia, amb la identificació dels beneficiaris.
• Publicar informació rellevant sobre les mesures i accions per prevenir el canvi climàtic

Donada la importància d’aconseguir la recuperació després de la pandèmia i en la renovació democràtica –conclou la declaració–, des de la Coalición Pro Acceso «instem al Govern d’Espanya que estableixi les mesures necessàries per garantir una veritable transparència, començant per dotar de suficients recursos humans i econòmics el Consell de Transparència i Bon Govern per al compliment efectiu de les seves funcions, resolgui les sol·licituds d’accés a la informació en els terminis establerts en la Llei de Transparència i compleixi amb les resolucions que emeti el Consell».

La declaració ha estat signada per una trentena d’organitzacions integrades en aquesta plataforma, entre elles la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), Access Info Europe, Associació de la Premsa de Madrid (APM), Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC), Associació Espanyola d’Acreditació de la Transparència (ACREDITRA), Associació pro Drets Humans d’Espanya (APDHE), Confederació de Consumidors i Usuaris (CECU), Fundació Civio, Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació (PDLI), Transparència Internacional Espanya i diverses organitzacions d’arxivers i bibliotecaris.