Després que s’hagin esgotat totes les instàncies jurisdiccionals espanyoles, la batalla contra els blocs electorals arribarà a Europa. En aquest sentit, s’ha impulsat una campanya de micromecenatge per finançar les despeses que comportarà el procés, una part de les quals seran aportades pel Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC). Per aconseguir fer front als costos derivats de la presentació de l’escrit de demanda, i el seu posterior seguiment davant del Tribunal d’Estrasburg, el CPC ha posat en marxa a partir d’avui el procés de recaptació. La previsió inicial supera els 12.000€, la meitat dels quals els assumirà el mateix Col·legi, i la resta amb l’aportació voluntària dels periodistes i ciutadans que col·laborin econòmicament en la iniciativa, a través de verkami.

L’SPC ha rebutjat sempre els blocs d’informació electoral minutats en funció de la representació parlamentària i dóna suport a aquesta campanya. En aquest sentit s’adhereix a la petició feta al conjunt de la professió i també a la ciutadania perquè hi col·laborin. Aquesta iniciativa ha sorgit de la comissió de mitjans públics del CPC, en la qual hi participen diversos membres del sindicat.