Conveni 1995 – 1997 i taules de 1995 i 1996.
Conveni col.lectiu de Televisió de Catalunya, TV3, de 1995 a 1997 amb taules de 1995 i 1996.